Teamcoaching

In teamcoaching zijn twee vragen het vertrekpunt: 1) wat wil het team bereiken en 2) wat is het gezamenlijke beeld over waar we nu staan? Van daaruit maken we afspraken over bijeenkomsten, werkvormen en interventies.

In teamcoaching werken we met actuele vraagstukken van het team. In de coachings- of leersituatie kun je tot het “echte gesprek” komen, inzichten delen, elkaar feedback geven, inzicht krijgen in patronen van het team en ter plaatse uitproberen hoe het anders/beter kan.

The Other Perspective staat erom bekend vormen van ervaringsleren te gebruiken, zoals spelsimulaties, rollenspellen of oefeningen uit theatersport. Actieve werkvormen geven een goed inzicht in de patronen van het team, leveren waardevolle leerervaringen op die ook nog leuk zijn om te doen. Succesvoorwaarde is dat we samen expliciet stilstaan bij de verkregen inzichten en de betekenis en waarde daarvan.

Voor ons betekent coaching: meedenken zonder te oordelen, optreden als sparringpartner en adviseren op basis van leidinggevende ervaring in zowel corporate als publieke omgeving. Executive coaching is coaching op het hoogste niveau, voor managers en leiders op het hoogste niveau.

Andere diensten

Individuele Coaching

Lees meer

HR Advies

Lees meer

Change Management

Lees meer