HR Advies

Als ervaren HR Manager, is Sonja Wekema in te schakelen als HR Consultant of (part-time) Interim HR Manager.

Naast het managen van de bestaande HR-agenda, is het voor haar interessant als er ook een organisatieontwikkelings- of professionaliseringsvraagstuk ligt. Zo kan ze haar managementervaring met haar expertise als coach en organisatieadviseur uitstekend combineren. In interimopdrachten is het belangrijk dat de HR-basics zijn geregeld en dat de organisatie doet wat er van haar gevraagd wordt.

Sonja zal vragen stellen, richting geven, uitdagen, spiegels voorhouden, lastige kwesties bespreekbaar maken en nieuwe/andere perspectieven bieden. Zo ontstaat er ruimte voor groei.

Sonja is lid van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP) en leeft in alle gevallen de richtlijnen van de organisatie na.

Andere diensten

Individuele Coaching

Lees meer

Teamcoaching

Lees meer

Change Management

Lees meer